• Azərbaycan dilinin şivələri və türkmən dilində ortaq sözlər
  Məqalədə türk dilləri ailəsinin oğuz qrupuna daxil olan Azərbaycan dilinin şivələri və türkmən dilində olan ortaq sözlər tədqiqata cəlb edilmişdir. Azərbaycan dilinin dialekt leksikası türkmən dilində ədəbi dil səviyyəsində müşahidə edilir. Bu sözlərin böyük qismini ədəbi dildə işləkliyini itirərək şivələrdə mühafizə olunan qədim türk...
  Daxil olundu: 10.03.2022 » Oxundu: 410
 • AKADEMİK AĞAMUSA AXUNDOVUN AZƏRBAYCAN DİLİNİN RİYAZİ – STATİSTİK METODLARLA ÖYRƏNİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ XİDMƏTLƏRİ
  Filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi Ağamusa Axundov görkəmli dilçi-alim, ədəbiyyatşünas- tənqidçi, publisist, pedaqoq, elm təşkilatçısı idi. Onun çoxşaxəli yaradıcılıq fəaliyyətində dilçilik xüsusi yer tuturdu....
  Daxil olundu: 12.02.2022 » Oxundu: 180
 • Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları ingilis dilində
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun «Hind-Avropa dilləri» şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor İlham Tahirovun «Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları ingilis dilində» (Bakı, «Zərdabi Nəşr» MMC, 2022, 248 s.) kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabın elmi redaktoru tanınmış dilçi...
  Daxil olundu: 11.02.2022 » Oxundu: 218
 • Zamanın fövqündə duran insan və ya öz yaşından böyük adam
  Mən həmişə deyirəm: insan ömrünü zaman deyilən sayğacla ölçmək düzgün deyil. İnsan ömrünü, insan yaşını ölçmək, qeydə almaq, qiymətləndirmək üçün fərqli meyarlar, fərqli anlayışlar sistemi, fərqli yanaşma üsulu gərəkdir. Yüz il yaşayasan, bir ağac əkməyəsən, bir ağlayan körpənin göz...
  Daxil olundu: 07.10.2021 » Oxundu: 532
 • “AZLİNG2021- Azərbaycan dili və müasir dilçilik: problemlər, perspektivlər və çağırışlar” adlı elmi konfrans keçirilib
  Neftçala rayonunun dilçi alimlərinin və Neftçala rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin təşəbbüs və təşkilatçılığı ilə “AZLİNG2021- Azərbaycan dili və müasir dilçilik: problemlər, perspektivlər və çağırışlar” adlı elmi konfrans keçirilib. Mövcud pandemiya şəraitini nəzərə alaraq onlayn formatda keçirilən elmi...
  Daxil olundu: 05.09.2021 » Oxundu: 552
 • Mənim sevimli müəllimim və əziz həmkarım! Ağamusa müəllimin vəfatından altı il keçir...
  Ağamusa müəllim Azərbaycan dilçiliyinin ən uca zirvəsində öz yeri, öz mövqeyi, dəst-xətti, üslubu, öz məktəbi olan görkəmli dilçi-alim, ədəbiyyatşünas – tənqidçi, publisist, elm təşkilatçısı, Allah vergisi olan müəllim, hər şeydən əvvəl isə gözəl şəxsiyyət, sədaqətli dost idi. İllər keçdikcə onun...
  Daxil olundu: 05.09.2021 » Oxundu: 398
 • Azərbaycan dilinin Neftçala rayon şivələri
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qüdsiyyə Qəmbərovanın «Azərbaycan dilinin Neftçala rayon şivələri» (Bakı, Savad nəşriyyatı, 2020, 296 s.) kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabın elmi redaktoru tanınmış dialektoloq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Kifayət...
  Daxil olundu: 19.04.2021 » Oxundu: 725
 • “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin yeni nəşri çap olunub
  “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin yeni nəşri çap olunub. “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin 7-ci nəşrini AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əməkdaşları tərtib ediblər.
  Daxil olundu: 19.04.2021 » Oxundu: 789
 • Mirzə Kazımbəyin «Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası» kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur
  Dünya şöhrətli alim, rus şərqşünaslığının patriarxı, Kazan və Sankt-Peterburq universitetlərinin ordinar professoru və Sankt-Peterburq Universitetində Şərq fakültəsinin ilk dekanı Mirzə Kazımbəyin məşhur “Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası” (1839, 1846) əsəri tərcümə, tədqiq və şərh olunaraq işıq üzü görmüşdür. Elmi...
  Daxil olundu: 03.03.2021 » Oxundu: 665
 • “Molla Nəsrəddin” ensiklopediyası ilk dəfə çap olunub
  “Molla Nəsrəddin” jurnalının ensiklopediyası ilk dəfə hazırlanaraq çap olunub.
  Daxil olundu: 11.01.2021 » Oxundu: 625