• Vilhelm Fon Humboldt. Məqalələr və fraqmentlər...
  Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasının 100 illiyinə həsr etdiyi «Vilhelm Fon Humboldt. Məqalələr və fraqmentlər» (Bakı, «Elm və təhsil», 2019, 132 s.) kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabın tərcüməçisi akademik Nizami Cəfərov, tərtibçi gənc...
  Daxil olundu: 05.11.2019 » Oxundu: 72
 • Cümləfövqü vahidlərin intonasiyasının eksperimental-fonetik təhlili
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Lalə Qurbanovanın «Cümləfövqü vahidlərin intonasiyasının eksperimental-fonetik təhlili» (Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2019, 216 s.) kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabın elmi redaktoru tanınmış fonoloq, filologiya üzrə...
  Daxil olundu: 05.11.2019 » Oxundu: 93
 • Dilimizin yorulmaz tədqiqatçısının yeni əsəri
  Yazdığı dərsliklərdən uzun illər boyu bəhrələnsəm də, hər yeni nəşr olunmuş kitabını hədiyyə alaraq oxuyub faydalansam da, onun – Buludxan Xəlilovun heç bir kitabı barədə bu günə qədər bir yazım olmayıb. Baxmayaraq ki, dərslikləri ixtisas fakültələrinin əsas dərslikləri sırasında ilk cərgələrdə, monoqrafiyaları tədqiqatçıların yazı masalarının ən...
  Daxil olundu: 02.11.2019 » Oxundu: 156
 • Dosent Qızılgül Abdullayevanın XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinə həsr olunmuş iki monoqrafiyası çap olunub
  Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının dosenti Qızılgül Ağəli qızı Abdullayevanın iki monoqrafiyası çapdan çıxıb: XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik və leksik norma demokratizmi. Bakı: Elm və təhsil, 2019, 384 s. XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin qrammatik norma demokratizmi. Bakı: Elm və təhsil 2019, 252 s.
  Daxil olundu: 28.10.2019 » Oxundu: 166
 • Ülviyyə Hüseynovanın “Qədim roman dilləri” adlı dərs vəsaiti işıq üzü görüb
  BDU-nun Filologiya fakültəsi “Türkoloji araşdırmalar” ETL-in aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ülviyyə Hüseynovanın “Qədim roman dilləri” (Bakı: Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2019, 171 s.) adlı dərs vəsaiti çap olunub. Kitab bu sahədə ali məktəb tələbələri üçün yazılmış ilk dərs...
  Daxil olundu: 25.10.2019 » Oxundu: 130
 • İxtirasarlar lüğəti
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru Nəriman Seyidəliyev, BDU-nun mərhum professoru Bayram Əhmədov və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rasim Heydərovun «İxtisarlar lüğəti» (Bakı, Elm nəşriyyatı, 2019, 232 s.) kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabın elmi redaktoru tanınmış...
  Daxil olundu: 19.09.2019 » Oxundu: 239
 • Xarici dilin fonetikası
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Lalə Qurbanovanın ingilis dilinin fonetikası əsasında yazdığı «Xarici dilin fonetikası» (Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2019, 169 s.) adlı dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur. Kitabın elmi redaktoru tanınmış fonoloq, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Fəxrəddin...
  Daxil olundu: 08.05.2019 » Oxundu: 454
 • Azərbaycan dialektologiya elminə əvəzsiz töhfə
  Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının professoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Məhərrəm Məmmədlinin «Azərbaycan dialektologiyası» (Bakı, 2019, 352 s.) adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabın elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Məmmədəli Qıpçaq, rəyçiləri filologiya üzrə elmlər...
  Daxil olundu: 26.02.2019 » Oxundu: 780
 • “Oğuznamə”nin leksikası Azərbaycan dilinin qərb şivələrində
  Azərbaycan və Türkiyə türklərinin formalaşmasında əsaslı rol oynayan qədim oğuz tayfalarının folkloru olduqca zəngin və çoxcəhətlidir. Oğuzların hörmətlə əldən-ələ gəzdirdikləri “Dədə Qorqud kitabı”yla atbaşı gedən, təxminən iki min atalar sözü və məsəldən ibarət olan “Oğuznamə” toplusu Qərb oğuzcalarının tarixinin öyrənilməsinə...
  Daxil olundu: 31.01.2019 » Oxundu: 667
 • Azərbaycan dilində isim kökləri
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, dosent Baba Məhərrəmlinin “Azərbaycan dilində isim kökləri” (Bakı, 2018, 140 s.) adlı kitabı “Elm” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Kitabın redaktoru akademik Möhsün Nağısoylu, rəyçiləri filologiya elmləri doktoru, professor Elbrus Əzizov və...
  Daxil olundu: 06.12.2018 » Oxundu: 595