• Mirzə Kazımbəyin «Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası» kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur
  Dünya şöhrətli alim, rus şərqşünaslığının patriarxı, Kazan və Sankt-Peterburq universitetlərinin ordinar professoru və Sankt-Peterburq Universitetində Şərq fakültəsinin ilk dekanı Mirzə Kazımbəyin məşhur “Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası” (1839, 1846) əsəri tərcümə, tədqiq və şərh olunaraq işıq üzü görmüşdür. Elmi...
  Daxil olundu: 03.03.2021 » Oxundu: 54
 • “Molla Nəsrəddin” ensiklopediyası ilk dəfə çap olunub
  “Molla Nəsrəddin” jurnalının ensiklopediyası ilk dəfə hazırlanaraq çap olunub.
  Daxil olundu: 11.01.2021 » Oxundu: 119
 • Akademik Məmmədağa Şirəliyev örnəyi
  Doğma Azərbaycan dilinin inkişafı, hərtərəfli tədqiqi və tədrisində misilsiz xidmətləri olan, bu yolda böyük fədakarlıq göstərmiş görkəmli Azərbaycan dilçisi, Dövlət Mükafatı Laureatı (1972), Əməkdar elm xadimi (1960), akademik (1962) Məmmədağa Şirəli oğlu Şirəliyev 111 il bundan əvvəl 1909-cu il sentyabrın 13-də Şamaxı şəhərində anadan olub.
  Daxil olundu: 10.09.2020 » Oxundu: 452
 • Ümumi dilçilik müntəxəbatı
  Gənc dilçi tədqiqatçı Qismət Cəfərovun Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasının 100 illiyi münasibətilə tərtib etdiyi «Ümumi dilçilik müntəxəbatı» (Bakı, «Elm və təhsil», 2020, 320 s.) kitabı nəşr olunmuşdur. Kitabın elmi redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məhəmməd Məmmədov,...
  Daxil olundu: 06.03.2020 » Oxundu: 1214
 • Ferdinand de Sössürün müqayisələri haqqında akademik Nizami Cəfərov yazır...
  Ümumən dil haqqındakı elmin - ümumi dilçiliyin tarixində Vilhelm fon Humboldt istisna olunmaqla, ikinci elə bir dahi təsəvvür etmək mümkün deyil ki, Ferdinand de Sössürlə müqayisəyə gələ bilsin. Ancaq onu da nəzərə alsaq ki, alman mütəfəkkiri (V. fon Humboldt) öz dilçilik təlimində "klassik alman fəlsəfəsi"ndən tamamilə...
  Daxil olundu: 22.01.2020 » Oxundu: 889
 • XVII əsr Azərbaycan dilinin qrammatikası
  Azərbaycan dilçiliyinin əsaslı mənbələrinə görə dilimizin ilk elmi qrammatikasının tarixinin başlanğıcı XIX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Mirzə Kazımbəyin adı ilə bağlıdır. Lakin son apardığımız araşdırmalar göstərir ki, dilimizin qrammatikasının tarixi daha qədimlərə gedib çıxır. Hələ ki, son tədqiqatlar Vatikanın arxivində qorunub-saxlanan, I Şah Abbasın...
  Daxil olundu: 15.01.2020 » Oxundu: 1383
 • Nəsiminin anadilli əsərlərinin izahlı-ensiklopedik lüğəti
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Tətbiqi dilçilik şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Xədicə Heydərovanın böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyinə həsr olunmuş «Nəsiminin anadilli əsərlərinin izahlı-ensiklopedik lüğəti»nin I cildi (Bakı,...
  Daxil olundu: 19.12.2019 » Oxundu: 1430
 • Vilhelm Fon Humboldt. Məqalələr və fraqmentlər...
  Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasının 100 illiyinə həsr etdiyi «Vilhelm Fon Humboldt. Məqalələr və fraqmentlər» (Bakı, «Elm və təhsil», 2019, 132 s.) kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabın tərcüməçisi akademik Nizami Cəfərov, tərtibçi gənc...
  Daxil olundu: 05.11.2019 » Oxundu: 1227
 • Cümləfövqü vahidlərin intonasiyasının eksperimental-fonetik təhlili
  AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Lalə Qurbanovanın «Cümləfövqü vahidlərin intonasiyasının eksperimental-fonetik təhlili» (Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2019, 216 s.) kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabın elmi redaktoru tanınmış fonoloq, filologiya üzrə...
  Daxil olundu: 05.11.2019 » Oxundu: 1402
 • Dilimizin yorulmaz tədqiqatçısının yeni əsəri
  Yazdığı dərsliklərdən uzun illər boyu bəhrələnsəm də, hər yeni nəşr olunmuş kitabını hədiyyə alaraq oxuyub faydalansam da, onun – Buludxan Xəlilovun heç bir kitabı barədə bu günə qədər bir yazım olmayıb. Baxmayaraq ki, dərslikləri ixtisas fakültələrinin əsas dərslikləri sırasında ilk cərgələrdə, monoqrafiyaları tədqiqatçıların yazı masalarının ən...
  Daxil olundu: 02.11.2019 » Oxundu: 1866