Söz yaradanın insana lütfü, bəlkə də ən böyük hədiyyəsidir. Bədii ədəbiyyat həyatın obrazlı inikası olsa da oxucu üçün bu heç də yetərli deyil. Demək ki, ədəbiyyatın məqsədi həm də insanların ruhuna və ürəyinə yol tapmaqdır. Tarix boyu Türk dünyasında bizim belə görkəmli şair və yazıçılarımız çox olub və bu gün də həmin ədəbi ənənələr uğurla davam etdirilir. Belə yaradıcı ədəbi simalardan biri də Türkiyənin Batman şəhərində doğulmuş, ömrünün 21 ilini Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna və qardaşlığına həsr etmiş şair-publisist Fesih Alioğludur. Fesih Alioğlu poeziyasının öz dəsti-xətti var; canlı dildə, xalq üslubunda və məzmunca orijinal olan şeirləri oxucunun qəlbinə rahatlıqla yol tapa bilir. Bu poeziyada həm sevinc var, həm kədər; həm vüsal var, həm həsrət; həm sevgi var, həm də nifrət. Həssas ruhlu şairin iç dünyasının bədii xatirəsidir. Bir növ şair öz həyat təcrübəsini və görüşlərini ifadə etməyə çalışmışdır. Fesih Alioğlunun vətən mövzusundakı şeirlərində Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, bu qədim coğrafiyanın təbiətinin tərənnümü, xalqlarımızın başına gətirilmiş faciələr lirik dildə qələmə almışdır. Onun "Azərbaycan”, "20 yanvar”, "Qarabağ”, "Şəhidlər”, "Xocalı” və s. şeirlərini oxuduqca təsirlənməmək olmur. Azərbaycana olan sevgisinin başqa bir göstəricisi - "Sənə borcluyuq Öndərim” şeirində Türk dünyasının böyük oğlu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev şəxsiyyətinin əvəzolunmazlığı və ölməzliyini tərənnüm etmişdir. İstedadlı şair Fesih Alioğlunun "Doğma Vətən Azərbaycan” və "Qəlbimin səsi” adlı iki kitabı işıq üzü görmüşdür. Əziz oxucular, onu da qeyd edim ki, yaxın günlərdə Fesih Alioğlunın Atatürk mərkəzində "Qəlbimin səsi” adlı şeirlər kitabının çox gözəl və yüksək səvtyyədə təqdimatı keçirildi. Təqdimatda Azərbaycan poeziyasının tanınmış şairləri, yazarları, təşkilat rəhbərləri, rəssamlar, mətbuat nümayəndələri və çox sayda dostlar iştirak etmişdir. Çıxışlarında hər bir iştirakçının ortaq sözü Fesih Alioğlunun vətənpərvərliyi, yaradıcılığı və Azərbaycan poeziyasında sözün əsl mənasında çox sevilib-seçilən bir şair olduğu vurğulandı. Yüzlərlə ziyalının cəm olduğu bu məkanda tədbirin aparıcısı olmaq məni qürurlandırdı və tanınmış insanlar Fesih Alioğlu yaradıcılığından söhbət açdılar. İstedadlı şair Fesih Alioğluyla söhbət zamanı qeyd elədi ki, kitabını Azərbaycanın 100 illiyinə həsr elədiyini, Azərbaycan dövlətini, ümummilli lider Heydər Əliyevi və Azərbay\can prezident İlham Əliyev cənablarına olan sevgisindən, sonsuz məhəbbətindən danışdı. Ayrıca onu da qeyd edim ki, Fesih Alioğlu xeyriyyəçi kimi də tanınır, fəaliyyət göstərir. Xüsusən şəhid ailələriylə keçirilən görüşlərdə onlara maddi-mənəvi dəstək olan Fesih bu yaxın günlərdə qeyd elədi ki, biz bu günlərdə bu cür şəraitdə yaşayırıqsa, biz bu günümüzü şəhidlərimizə borcluyuq. Ona görə də şəhid ailələrinə xüsusi sevgi, qayğı göstərmək hər birimizin vətəndaşlıq, insanlıq borcudur. Onu da qeyd elədi ki, elə şəhid ailələri var ki, tez-tez yada salınır, eləsi də var ki, heç onların qapısına gedib yad olunmayan ailələr var. Biz şəhidlər arasında ayrı-seçkilik etməməliyik, - deyən Fesih Alioğlu mən bu yaxın günlərdə mütəmadi olaraq gedilməyən ailələrə gedib, onların könlünü xoş etmək fikrindəyəm. Mənim bunları deməkdə məqsədim özümü reklam etmək deyil, sadəcə olaraq hamı bilsin ki, biz cəmi şəhidlərə bugünümüzü borcluyuq və imkanlı şəxsləri şəhid ailələrinə, imkansızlara maddi-mənəvi dəstək olmağa dəvət edirəm. Sonda onu da qeyd edim ki, Fesih Alioğlunun yaxın zamanda həm kitabı, həm də şeir diski işıq üzünü görəcəkdir. İki kitab müəllifi olan şair Fesih Alioğlu bu günə kimi çox sayda fəxri diplom, medal və müxtəlif mükafatlarla təltif olunub. Azərbaycan poeziyasının görkəmli şəxsiyyətlərinin və ictimai xadimlərinin böyük hörmətini və sevgisini qazanmış, poeziyamızın sevilən-seçilən şairi Fesih Alioğluna bundan sonrakı yaradıcılıq fəaliyyətində bol-bol uğurlar diləyir, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram.

Rauf İlyasoğlu

Daxil olundu: 09.12.2018 » Oxundu: 2083
Xəbər xoşunuza gəldi? Dostlarınızla paylaşın!