Qədim Yunan filosofu Platonun insanoğluna 2 dəyərli məsləhəti

Qədim Yunan filosofu Platondan 2 sual soruşmuşlar.

Birincisi: İnsanoğlunun sizi ən çox təəccübləndirən davranışları hansılardır?

Platon başlamış saymağa:

— Uşaqlıqda darıxarlar və böyümək üçün tələsərlər. Böyüyərlər və uşaqlıqları üçün darıxarlar…

— Pul qazanmaq üçün sağlamlıqlarını itirərlər. Amma sağlamlıqlarını geri qazanmaq üçün də pul xərcləyərlər…

— Sabahdan üçün narahatlıq edərkən bu günü unudarlar. Bu səbəbdən nə bu günü nə də sabahı yaşayarlar…

— Heç ölməyəcək kimi yaşayarlar. Ancaq heç yaşamamış kimi ölərlər…

Sıra gəlmiş ikinci suala: Yaxşı, siz nə təklif edirsiniz?

Müdrik cavablandırmış:

— Kiməsə özünüzü «sevdirməyə» çalışmayın! Edilməsi lazım olan tək şey, hər şeyi öz axarına buraxmaqdır…

— Əhəmiyyətli olan, həyatda “ən çox şeyə sahib olmaq” deyil, “ən az şeyə ehtiyac duymaqdır”.